zsplubiaz

Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu
Przejdź do treści

Przedszkole Niezapominajka
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
W przedszkolu "Niezapominajka" obchodzony był DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA.
Pasowanie na Przedszkolaka w grupie „Motylki”
 
„Motyle, motyle fruwają,
fruwają, fruwają.
Tańczą, tańczą,
śpiewają, śpiewają, śpiewają”.
 
 
W dniu 21.10.2022r. w grupie „Motylki” odbyło się ważne wydarzenie ,,Pasowania na Przedszkolaka''. Świadkami tej niezwykłej uroczystości byli zaproszeni rodzice, którzy mieli okazję zobaczyć zaprezentowany  przez swoje pociechy program artystyczny. Dzieci w przepięknych, kolorowych strojach motylków pokazały swoje zdolności taneczne, śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Nasze kochane „Motylki” swoim występem udowodniły, że zasługują na miano prawdziwego przedszkolaka. Złożyły ślubowanie składając przyrzeczenia, a tuż po nich nastąpiła najważniejsza chwila, czyli akt pasowania. Pan Dyrektor symbolicznym ołówkiem pasował każde dziecko na przedszkolaka i wręczył pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.
Dzieci z grupy najstarszej naszego przedszkola wzięły udział w konkursie na budowę budek dla owadów. Wszystkie budki zostały wykonane przepięknie, dlatego wszystkie osoby biorące udział w konkursie zostały nagrodzone, a budki niebawem staną na terenie przedszkola!
"Przedszkole na celujący!"
Taką nazwę nosi projekt, który będzie realizowany w naszym przedszkolu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Gminę Wołów.
Cele projektu:
- zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Wołów poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej  skierowanej do przedszkolaków, w tym dzieci z niepełnosprawnościami;
- nabycie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli placówek objętych projektem.
W ramach wsparcia dla dzieci przewidziane są:
  • terapia logopedyczna
  • terapia pedagogiczna
  • terapia psychologiczna
    • inne (np. dogoterapia, rehabilitacja ruchowa, integracja sensoryczna ) wg zdiagnozowanych na dany moment potrzeb
  • koło matematyczne
  • koło informatyczne
  • język angielski.
Placówki otrzymają wsparcie w postaci:
- zakupu sprzętu i wyposażenia, w tym sprzętu TIK oraz oprogramowania  
- zakupu pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w OWP, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
- modyfikacji przestrzeni wspierającej rozwój ruchowy i poznawczy dzieci.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Od września przedszkole funkcjonuje "normalnie", ale z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i zgodnie z wytycznymi MEN oraz GIS.
Pomimo tego, że istnieje mozliwość uczęszczania dzieci do przedszkola, to jednak w naszej placówce nikt z rodziców nie zdecydował się na posłanie dziecka do przedszkola. Tak więc, w dlaszym ciagu nasze przedszkole zostaje zamknięte...
Uwaga Rodzice!
Rozpoczynamy rekrutację do przedszkola „NIEZAPOMINAJKA”.
Od 2 do 9 marca 2020 r. można zapisywać dzieci poprzez stronę:
http://www.gminawolow.przedszkola.vnabor.pl/
Adres: ul. Wojska Polskiego 3A, Lubiąż, 56-100 Wołów
telefon:  71 389 71 96, kom. 663 331 668
Przedszkole "Niezapominajka": 511 849 599
http://www.zsplubiaz.oswiata.org.pl
Wróć do spisu treści