PLAN LEKCJI


Plan lekcji na rok szkolny 2014/2015

SZKOŁA PODSTAWOWA

 GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI

UWAGA!!!
Poniżej zamieszczamy wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2014/2015
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM

Pogoda w Lubiążu

BIPWitamy na stronie Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu
Elektroniczna rekrutacja do przedszkola PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 09 Marzec 2015 00:00

 

Kliknij  Szczegółowe zasady, kryteria i harmonogram

 
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” PDF Drukuj Email
Sobota, 07 Marzec 2015 11:43

1 marca 2015 roku delegacja uczniów naszej szkoły pod opieką p. Małgorzaty Kotańskiej wzięła udział w oficjalnych uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu na Cmentarzu Osobowickim. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.30 przemarszem pocztów sztandarowych od bramy głównej cmentarza na kwatery Żołnierzy Wyklętych.
Pod Pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Przemawiali przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa różnych wyznań. Ceremonia zakończyła się uroczystym apelem poległych, salwą honorową i złożeniem wieńców, kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem pomordowanych.

 
PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 02 Marzec 2015 07:23

Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiążu

 na rok szkolny 2015/2016

1.      Do  szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu uczniowie zamieszkali  w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia przez rodziców/prawnych opiekunów.

2.      Warunkiem przyjęcia ucznia spoza obwodu jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku do dyrektora szkoły.

3.      Rekrutacja uczniów spoza obwodu odbywa się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a)     rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły,

b)     jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje w pobliżu szkoły,

c)    w pobliżu szkoły zamieszkują osoby, które wspierają rodziców/prawnych opiekunów w opiece nad uczniem,

d)    inna ważna przyczyna wskazana przez rodzica/opiekuna prawnego, z powodu której kandydat nie może uczęszczać do szkoły obwodowej.

4.      Kryteria, o których mowa w punkcie 4.3 a-d mają jednakową wartość tj.1 pkt.

5.      W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów decyduje kolejność składania wniosków.

6.      Jeżeli przyjęcie ucznia do szkoły wymaga wprowadzenie zmian organizacyjnych powodujących skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

7.      Wnioski rozpatruje komisja powołana przez dyrektora szkoły.

8.      Terminy rekrutacji:

1)      2.03.2015 - 27.03.2015  składanie deklaracji realizacji obowiązku szkolnego w Szkole  Podstawowej nr 1 w Lubiążu (I etap rekrutacji):

a)     zgłoszenie do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (formularz zgłoszenia w załączeniu);

b)     złożenie wniosku o przyjecie do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły (formularz wniosku w załączeniu);

2)      do 15.04.2015  szkoła ogłasza wyniki rekrutacji do klas pierwszych;

3)       15.05.2015- 25.08.2015 składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej  w rekrutacji uzupełniającej (jeśli po I etapie szkoła dysponuje wolnymi miejscami).

4)      Do 28.08.2014 szkoła ogłasza wyniki rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych.

 

 
Spotkanie integracyjne PDF Drukuj Email
Sobota, 14 Luty 2015 00:00

W czwartek 12 lutego br. na zaproszenie Samorządu Uczniowskiego, gościliśmy w naszej szkole szóstoklasistów z Mojęcic i Krzydliny Wielkiej z Wychowawczyniami. Celem naszym było zapoznać gości z naszą społecznością szkolną i szkołą. Przybyłych uczniów i opiekunów przywitała pani wicedyrektor Małgorzata Szumniak, następnie przewodnicząca SU Wiktoria Kajdzik przedstawiła prezentację multimedialną o naszej szkole. Pod opieką szóstoklasistów goście udali się na lekcje otwarte przygotowane przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły:

- w przeprowadzeniu eksperymentów chemicznych pani Marcie Żygadło pomagały uczennice klasy III Martyna, Ilona i Natalia,
- pani Krystyna Bal przygotowała lekcję biblioteczną, na której goście wykazali się ogromną wiedzą podczas  konkursu jaki został przeprowadzony w ramach lekcji,

- pani Jolanta Budzik - Naskręt na zajęciach artystycznych wykonała z uczniami kartki walentynkowe,

- Pan Grzegorz Kucharczyk z uczennicami Martyną, Martyną i Klaudią przygotował występ zespołu muzycznego.

Szóstoklasiści również oprowadzili gości po naszej szkole, następnie zaprosili na słodki poczęstunek. Ostatnim punktem programu była dyskoteka, na której wszyscy dobrze się bawili. Do bawiących się szóstoklasistów spontanicznie dołączyli uczniowie klas gimnazjalnych.

Mamy nadzieję, że goście mile będą wspominać wizytę w naszej szkole. Koordynatorem imprezy była opiekunka SU pani Małgorzata Kotańska.

 

 

 
Pierwsza Pomoc PDF Drukuj Email
Sobota, 14 Luty 2015 00:00

 
Więcej artykułów…
« PoczątekPoprzednia12345678NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 8

Godło

ZSP Lubiąż

Obraz 159.jpg

Zegar

Szkoła w ruchu

Statistics

Odsłon : 55312

Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Szukaj