Dni wolne od zajęć dydaktycznych Drukuj

Przypominamy, że tradycyjnie w dniach

wolnych od zajęć dydaktycznych

w szkole dyżurują nauczyciele zapewniający opiekę dzieciom.

(13.04, 14.04, 18.04 – przerwa świąteczna)

(19.04, 20.04, 21.04 – egzamin gimnazjalny)